Cure Accelerator (Cotol)

Cure Accelerator (Cotol) (bild 1 av 1)
Pris

159.00 SEK

Artikelnummer#102532Beskrivning

Cotol 240 - Härdare för Aquasure.

Läs mer

Lagerstatus
Välj variant/er för att se lagersaldo
Snabba leveranser
Fri frakt över 2.000 kr
Fria returer på vadare
Reduserar torktiden för Aquasure lim till under två timmar.

Fara
H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
H315 - Irriterar huden.
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
H334 - Kan orsaka allergi- eller astmasymptom eller andningssvårligheter vid inandning.
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H373 - Kan orsaka organskador gjenom lång eller upprepad exponering.

Since 1993, knowledge and passion have been reflected in each of our products. We are dedicated to meet the high expectations of the modern fly angler with lesser impact on nature, while giving rise to everlasting moments by the water.

Because, at the end of the day, It’s all about the experience.