Cure Accelerator (Cotol)

Cure Accelerator (Cotol) (bilde 1 av 1)
Pris

159.00 NOK

Artikkelnummer#102532Beskrivelse

Cotol - Herder for Aquasure.

Les mer

Lagerstatus
Velg variant(er) for å se lagerstatus
Raske leveranser
Gratis frakt over 2.000 kr
Hvis man trenger en hurtigere herding/tørking av AQUASURE limet, vil COTOL-240 redusere tørketiden ned til under 2 timer!

Fare
H226 - Brannfarlig væske og damp.
H315 - Irriterer huden.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H334 - Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innåndning.
H335 - Kan irritere luftveiene.
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

Since 1993, knowledge and passion have been reflected in each of our products. We are dedicated to meet the high expectations of the modern fly angler with lesser impact on nature, while giving rise to everlasting moments by the water.

Because, at the end of the day, It’s all about the experience.