Aquasure Wader Repair Kit 7g

Aquasure Wader Repair Kit 7g (bild 1 av 1)
Pris

169.00 SEK

Artikelnummer#102544Beskrivning

Minitub, pensel och lagningslappar.

Läs mer

Lagerstatus
Välj variant/er för att se lagersaldo
Snabba leveranser
Fri frakt över 2.000 kr
Fria returer på vadare
Aquasure Wader Repair Kit består av en 7gr minitub med Aquasure, en pensel för pensling av ett tunnt limskikt, samt två stycken lagningslappar som kan tejpas över lagningen. Vid större hål på en vadarbyxa kan man lägga en lagningslapp på både in och utsidan av byxan, detta för att lagningen skall hålla bättre.

Fara
H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
H315 - Irriterar huden.
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
H334 - Kan orsaka allergi- eller astmasymptom eller andningssvårligheter vid inandning.
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H373 - Kan orsaka organskador gjenom lång eller upprepad exponering.

Since 1993, knowledge and passion have been reflected in each of our products. We are dedicated to meet the high expectations of the modern fly angler with lesser impact on nature, while giving rise to everlasting moments by the water.

Because, at the end of the day, It’s all about the experience.