Aquasure Wader Repair Kit 7g

Aquasure Wader Repair Kit 7g (bilde 1 av 1)
Pris

169.00 NOK

Artikkelnummer#102544Beskrivelse

Minitube og lapper til å dekke over reparasjonen.

Les mer

Lagerstatus
Velg variant(er) for å se lagerstatus
Raske leveranser
Gratis frakt over 2.000 kr
Rep-settet består av en 7 gram minitube med AquaSure, børste for pensling når man trenger et tynt limsjikt, og 2 lapper som kan tapes over selve reparasjonen, og eventuelt brukes på motsatt side (vadebukser) for å holde eventuelle rift og hull sammen.

AQUASURE påvirkes verken av høy varme eller sterk kulde, heller ikke av vann eller kjemikalier. AQUASURE er et enkomponent limprodukt basert på uretangummi som herder ved luftens fuktighet. AQUASURE tåler utrolige påkjenninger og temperaturer opp til 200°C og ned til -50°C når limet er herdet.

Fare
H226 - Brannfarlig væske og damp.
H315 - Irriterer huden.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H334 - Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innåndning.
H335 - Kan irritere luftveiene.
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

Since 1993, knowledge and passion have been reflected in each of our products. We are dedicated to meet the high expectations of the modern fly angler with lesser impact on nature, while giving rise to everlasting moments by the water.

Because, at the end of the day, It’s all about the experience.